Goede zorg is ook werk maken van welzijn

“WELZIJN? Wat dat is? Of bedoel je gewoon dat iemand lekker in zijn vel zit?”  Welzijn is zo logisch en kan niemand onbelangrijk vinden. Om voor iedere bewoner te bepalen wat belangrijk is, blijkt in de praktijk toch best lastig.  

Iedereen heeft andere dingen nodig om zich goed te voelen 

Samen met coach Danja van der Meer ben ik dieper in ‘de gebieden van welzijn’ gedoken voor het project Persoonsgerichte Zorg en Welzijn in het programma van Waardigheid en Trots bij de Stichting Coloriet in Flevoland.  In gesprekken met bewoners en familie vertelden zij wat belangrijk voor hen is om zich goed te voelen. Voor de één is lekker eten het allerbelangrijkste in de wereld. Voor de ander is het belangrijk om naar buiten te kunnen, en vrij te zijn om te gaan en staan waar hij wil. 

In de praktijk blijkt het lastig te zijn voor zorgteams om welzijn voldoende prioriteit te geven.  Dat heeft verschillende oorzaken. Vroeger keken we bijvoorbeeld ‘medisch en klinisch’ naar de bewoner en werden de taken strak verdeeld.  Zie verder het artikel van Danja van der Meer, Leny van Rooijen en Corina Ros waarin de achtergrond van de aanpak, uitleg over het inzetten van de methode en de randvoorwaarden beschreven worden. https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2022/04/Inspiratiebox-methodisch-werken-Coloriet-Goede-zorg-is-ook-werk-maken-van-welzijn.pdf

Methodiek 6 kamers van Welzijn.

Onze ervaringen hebben geleid tot het ontwikkelen van een methodiek 6 Kamers van WelzijnDeze kan gebruikt worden door zorgteams, eerste contactverzorgers, coaches welzijn om samen met de bewoner en/of het netwerk het welbevinden van de bewoner bespreekbaar te maken. En op basis hiervan persoonlijke welzijnsdoelen te formuleren. De Kamers zijn:

  1. Lichamelijk welbevinden
  2. Vitaliteit
  3. Emotioneel welbevinden
  4. Sociaal welbevinden
  5. Eigen regie en zeggenschap
  6. Zingeving  zie ook illustratie https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2022/04/Inspiratiebox-methodisch-werken-illustratie-Huize-welzijn-scaled.jpg

Voor de overzichtstabel met de beschrijving van de 6 kamers van Huize Welzijn, zie https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2022/04/Inspiratiebox-methodisch-werken-6-Kamers-van-Huize-Welzijn.pdf

 Wat levert het op? 

  • Geeft inzicht is de gebieden van het welbevinden van de bewoner die om aandacht vragen
  • Biedt een concreet vertrekpunt om gezamenlijk met zorgteam, familie, netwerk en vrijwilligers een invulling te geven aan het persoonlijke welbevinden van bewoners.

Meer weten of behoefte aan ondersteuning? Mail naar info@vanrooijencoaching.nl of neem telefonisch contact op voor een oriënterend gesprek 06-10521745