Training “Betekenisgeving en afscheid nemen”

Bewust stilstaan bij het afbouwen van je loopbaan

Voor wie

Voor iedere senior die behoefte heeft om stil te staan bij zichzelf, zijn levensfase en de plek die werk inneemt in het leven. De toekomstige nieuwe levensfase wordt vaak met gemengde gevoelens tegemoet gezien. Tegelijkertijd is het van groot belang om je loopbaan op een waardige manier af te sluiten. Wie tijd neemt om bij belangrijke vragen stil te staan, plukt daarvan de vruchten.

Resultaat

In balans, energiek en vitaal blijven met het oog op de afbouw van de loopbaan.

Werkwijze

Een praktijkgerichte interactieve training van 2 bijeenkomsten met ruimte voor onderlinge uitwisseling en leuke werkvormen. Training wordt in- company gegeven voor maatschappelijke bedrijven, maximaal 8 deelnemers.

Tijdens de 2 bijeenkomsten komen thema’s naar voren zoals:

–         Wat betekent werk voor je in deze levensfase? 

–         De kunst van het loslaten

–         Wat betekent het als je afscheid neemt van je werk?

–         Wat wil je achter laten en waaraan nog bijdragen?

–         Wat boeit en inspireert je?