Teamcoaching

Is de dynamiek in jouw team een uitdaging?

Zorgen voor een prettige samenwerking kan een grote uitdaging zijn. Vooral wanneer de visie nog niet is uitgedragen en rollen en taken niet helder zijn. Ook persoonlijke belangen, verschillen in waarden kunnen teamwerk beïnvloeden. Er ontstaan eilandjes en de aanwezige kwaliteiten worden onvoldoende benut. 

Ineffectief teamwerk betekent ruis, misverstanden, spanningen en zelfs verzuim. Hierdoor ontstaan klachten, ontevreden cliënten en medewerkers en daardoor hoge coördinatie kosten. Een teamcoach kan hier veel in betekenen

Benut verschillen

Samenwerking gaat over inspiratie, behulpzaamheid, gelijkwaardigheid en discipline. Maar ook over botsingen, conflicten en irritaties. Teamleden zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun kwaliteiten en hoe ze die kunnen inzetten. Anderzijds (her)kennen ze de kwaliteiten van collega’s lang niet altijd. Wel weten ze waar ze zich aan storen en waar het team op vastloopt. Dit is meestal veroorzaakt doordat een bepaalde kwaliteit niet of juist teveel wordt ingezet.

De kunst is om het goede (of positieve) te ontdekken en het samenspel te versterken. Als teamcoach leg ik de nadruk op een leerzaam en leuk proces zodat de teamleden zich gezien en erkend voelen.

Traject teamcoaching

Voor een traject bespreek ik met de manager en met teamleden de context en wat zij willen bereiken. Soms is een scan nodig om duidelijk vast te stellen wat nodig is. Onderdelen zijn meestal:

 • waar sta je op dit moment?
 • waar wil je naar toe?
 • hoe gaan we daar komen?
 • waar moeten we aan werken?

Na overeenstemming over de aanpak wordt een teamtraject gestart. 

Om inzicht te krijgen in de diverse communicatiestijlen kan ik een test DISC inzetten waarbij gedrags- en voorkeursstijlen zichtbaar worden. Want hoe beter je jezelf kent, hoe gemakkelijker je in een team kunt functioneren en hoe effectiever jij en jouw team kan zijn.

Als teamcoach ben ik dichtbij en houd ik tegelijkertijd afstand. Mijn werkwijze is toegankelijk, ik ben positief confronterend, geef feedback en maak patronen bespreekbaar. Hierdoor creëer ik ruimte en beweging, maar ook focus en structuur. Ik werk altijd met zowel het team als de leidinggevende zodat de leidinggevende kan zorgen voor continuïteit en borging.  Ik neem niet het werk van de manager over.

Thema’s die vaak terug komen:

 • Communicatie: uitwisselen en delen van de visie, de bedoeling, luisteren naar behoeften en helderheid over ieders bijdrage en verwachtingen
 • Samenwerking: wat zijn de rollen, taken en hoe kunnen we deze verbinden om tot resultaten te komen
 • Uitwisselen van kwaliteiten en gedragsvoorkeuren en de wisselwerking hiervan
 • Werken met een teamplan, prioriteren en bewaken van de voortgang PDCA cirkel
 • Leer- en ontwikkelingsprocessen, ruimte creëren maar ook focus en structuur
 • Persoonlijk leiderschap: eigen regie nemen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Tijdens het traject is er regelmatig contact met de opdrachtgever over de voortgang. Het tijdspad is afhankelijk van de teamvraag en kan teamsessies, interviews, teamscan, individuele coaching, coaching on the job en/of training competenties omvatten.  

Teamcoach als gesprekspartner voor manager

Een teamcoach wordt ook ingezet als gesprekspartner voor de manager. Thema’s waarover managers mij benaderen zijn:

 • Hoe zorg ik zelf voor meer eigenaarschap en betrokkenheid?
 • Wat kan ik doen bij conflicten?
 • Hoe kan ik anders omgaan met weerstand en negatieve sfeer?
 • Hoe zorg ik er voor dat het beleid wordt toegepast in de praktijk?
 • Hoe kan ik de teams helpen om meer structuur en overzicht te krijgen?
 • Hoe zorg ik voor goede besluitvorming en commitment in de teams?
 • Hoe houd ik zelf de regie ondanks de waan van de dag?
 • Hoe kan ik meer grip krijgen op de teamdynamiek?

Procesbegeleiding bij organisatie veranderingen

Verandermanagement waarbij manager een verandering stuurt of volledig probeert te managen is verleden tijd. Medewerkers houden niet van ‘blauwdrukken’ en orders die top-down worden gegeven. Wel van een goed gesprek, transparantie, overzicht en praktische handvatten.

Als coach tijdens grote veranderingen in (zorg)organisaties word ik gedreven door steeds weer de dialoog aan te gaan over de ‘bedoeling’. Wat is van toegevoegde waarde voor de cliënt (en familie) en wat betekent dit op korte en langere termijn. Wat werkt al en wat kunnen we versterken? Hierbij vind ik het inspirerend om organisatie breed te kijken en tegelijkertijd planmatig en praktisch aan de slag te gaan.

Interim (team) Coach 

Voor diverse organisaties Langdurige zorg ben ik werkzaam als Coach Waardigheid & Trots. W&T is een programma van het ministerie van VWS voor organisaties in de zorg. De verbetering van kwaliteit is o.a. gericht op:

 • Optimale samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener. 
 • Welbevinden bewoners vergroten
 • Werkplezier professionals en duurzame inzetbaarheid
 • Methodisch werken verbeteren
 • Leiderschap m.n. groepsdynamiek en keuze leiderschapsstijl
 • Coach- de-coachtrajecten voor kwaliteitsverpleegkundigen, coördinatoren, sleutelfiguren
 • Trainingsvaardigheden en gesprekstechnieken

Ben je op zoek naar een coach, een teamcoach of gesprekspartner met wie u uw team of veranderplan wilt bespreken en aanpakken?

 Neem vrijblijvend contact op 06 10521745