Teamtraining

Ik begeleid, adviseer en monitor teams in de verschillende fases van teamontwikkeling.

Doel: toename van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van individuele medewerkers en het team als geheel in het behalen van de resultaten.

Vaak blijken teamleden zich niet bewust te zijn van hun kwaliteiten en/of hoe ze die inzetten. Ook de teamleden (her)kennen de kwaliteiten van de collega’s lang niet altijd. Wat ze wel weten is waar ze zich aan storen en wat er iedere keer weer niet lukt, waar het team op vastloopt. Meestal veroorzaakt doordat een bepaalde kwaliteit niet of juist te zeer wordt ingezet.

Afhankelijk van de vraag en de context bestaat het programma uit:

  • Intakegesprek
  • Startbijeenkomst team
  • Bijwonen van regulier werkoverleg
  • Themabijeenkomst gericht op verbetering van onderlinge communicatie
  • Teamanalyse met behulp van DISC instrument