Tweedaagse Onbegrepen gedrag: Kijken naar jezelf!

Goede zorg is ‘afstemmen op de ander, terwijl je afstemt op jezelf’

Samenvatting

Een tweedaagse in- company training voor professionals die directe contacten hebben met cliënten en hun verbale en non verbale communicatie willen afstemmen op onbegrepen gedrag van cliënten.

Hierdoor ontstaat meer contact met minder moeite, meer werkplezier en waardige zorg.

De training bestaat uit korte, praktische theorie met veel oefeningen, reflectiemomenten en interactieve werkvormen. Veel aandacht wordt besteed om de inzichten te integreren in de dagelijkse praktijk. De training wordt gegeven door 2 trainers en is een samenwerking tussen Van Rooijen Coaching en Heelopleidingen. Beide praktijken hebben veel ervaring en passie met de zorgsector.

Aanleiding

Wat doe je met de cliënt die dag en nacht roept en je irriteert? Hoe houd je het vol als een cliënt je continu uitdaagt, claimt of schreeuwt? Hoe ga je hier zelf mee om zonder het te ontkennen of je te schamen? En hoe ga je ermee om als team, is het bespreekbaar?

Helaas komt onbegrepen gedrag regelmatig voor in de ouderenzorg. Vooral bij mensen met dementie. Als een cliënt dergelijk gedrag vertoont, is dit voor hem zelf en zijn omgeving vaak erg belastend en stressvol. Denk aan gevoelens van schaamte en boosheid. Soms wordt het veroorzaakt door de ziekte van de cliënt. Het komt echter ook voor dat professionals door de manier waarop, ze iets zeggen of doen, onbewust dit gedrag bij de cliënt oproepen of versterken.

Het eigen gedrag en emoties bewust ervaren, onderzoeken en leren afstemmen, geeft ruimte en mogelijkheden voor nieuwe creativiteit en voor het bedenken van interventies die meer bij de cliënt aansluiten. Denk hierbij aan omgangsvormen als bejegening, wijze van gebruik van de zintuigen, wijze van aanspreken, aankijken, aanraken etc. met als doel om echt in contact te komen, het onbegrepen gedrag van de cliënt meer te begrijpen en van daaruit het eigen gedrag in wisselwerking af te stemmen op waar de cliënt op dat moment behoefte aan heeft.

Wat levert de training onbegrepen gedrag op?

Met deze training krijgen de cursisten inzicht in hun eigen gedrag en wat dat oproept bij de ander. Het resultaat is dat er uiteindelijk beter contact ontstaat met minder moeite. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaar bij onbegrepen gedrag. Dit heeft weer tot gevolg dat het minder escaleert en dat de medewerkers zich minder overbelast gaan voelen. Hierdoor zal zowel het welbevinden van de cliënt als de zorgverlener toenemen en zullen er minder MIC’s (melding incident cliënt) en MIM’s (melding incident medewerker) zijn en zullen de cliënten en ook hun familie meer het gevoel hebben de zorg samen te delen.

Voor wie?

Voor professionals (verzorgenden, verpleegkundigen) die directe zorg verlenen aan cliënten en die bewust naar hun eigen aandeel in zowel de verbale als de de non-verbale communicatie willen kijken en deze meer willen afstemmen bij onbegrepen gedrag. Daarnaast is er een “Train de trainer” cursus gemaakt voor coördinatoren en leidinggevenden.

Door wie gegeven?

Deze training wordt afwisselend in-company, gegeven door twee trainers op een groep van maximaal 12 personen. 

Vorm en kosten?

Het is een praktische training. Korte theorie met veel oefeningen, reflectiemomenten en interactieve werkvormen. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn :

 • Verbale versus non verbale communicatie, congruent gedrag.
 • Hoe maak ik contact en hoe weet ik of er wel of geen contact is?
 • Welk contract heb ik met de cliënt en zijn omgeving?

Tweedaagse: € 2.950,- incl. BTW en excl. locatiekosten, reis- en verblijfs- kosten.
Driedaagse: ” train de trainer” € 4.450,- incl. BTW en excl. locatiekosten, reis- en verblijfskosten.

Het is denkbaar dat deze training voor een gedeelte gefinancierd kan worden uit de extra middelen die in het kader van “Waardigheid en Trots” beschikbaar zijn gesteld onder het kopje bevorderen van deskundigheid van het personeel.

Leerdoelen:

 • Kunnen aangeven wat onbegrepen gedrag is en wat het met je doet
 • Weten en herkennen van de impact van je eigen gedrag op het gedrag van anderen.
 • Bij jezelf de verschillende emoties signaleren en onderzoeken.
 • Je meer bewust zijn hoe je lichaamstaal en wijze van bejegening over kan komen bij een ander.
 • Omgaan met je emoties bij onbegrepen gedrag.
 • Weten hoe je de mens achter de cliënt meer kunt gaan ‘zien’.
 • Positief gedrag t.o.v. de cliënt kunnen benoemen en delen met collega’s en familie.
 • Kunnen sparren met je teamgenoten over hun aandeel in lastige situaties
 • Gerichte afgestemde interventies kunnen toepassen.

We werken o.a. met de methodieken van NLP en systeemwerk in de vorm van oefeningen, verhalen, visualisaties en praktijkopdrachten. We onderschrijven de uitgangspunten van ” Menslievende zorg” en de “Presentie theorie” van Andries Baart.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u zich opgeven via  info@vanrooijencoaching.nl.

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen.

Informatie?

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek graag bij u langs om kennis te maken en bijvoorbeeld een maatwerktraining te bespreken.