Loopbaan Coaching

Voor veel mensen geldt dat ze hun talenten niet ten volle benutten. Soms kennen mensen hun eigen mogelijkheden nog onvoldoende. Of mensen worden gehinderd door oude ideeën over zichzelf, gedachten die initiatieven en groei remmen. Als je je te lang bevindt in een niet passende omgeving of als je niet op tijd bijstuurt kun je afglijden en onnodig steeds kleiner, uitgeblust of juist cynisch worden. 

Keuzes maken in je werk vraagt tijd nemen voor bezinning. Wie kiest neemt risico’s en draagt verantwoordelijkheid. Daarom geeft het maken van keuzes vaak onrust en twijfel. De neiging kan zijn om dan vooral door te gaan met hetzelfde zonder stil te staan bij wat je werkelijk wilt. Totdat je beseft dat je klachten krijgt, dat je zo niet verder wilt en kan en je inziet dat je jezelf en anderen te kort doet.

Loopbaan coaching helpt je om je loopbaan meer te laten aansluiten. Bij wie je bent en bij jouw kwaliteiten. Zodat je in je werk jezelf kunt zijn, meer plezier beleeft aan je werk en dit ook uitstraalt naar anderen.

Loopbaan coaching helpt als je wilt weten waar je staat, kwaliteiten en valkuilen wil onderzoeken en een nieuw perspectief wil ontwikkelen. 

Voorbeeld thema’s loopbaan coaching 

  • Inzicht in je biografie en oude patronen
  • Loopbaanwaarden
  • Inspiratiebronnen
  • Kernkwaliteiten en valkuilen
  • Inzicht in invloed van werkomgeving
  • Talentopstellingen
  • Baanverliesverwerking
  • Netwerken opzetten
  • Werken met jouw deelpersoonlijkheden, o.a de ´perfectionist’, ´de criticus’,´de opjager’,´de stoere´en vele anderen 

          De maatstaf van menselijk geluk ligt in de mogelijkheid je potenties te verwezenlijken , Aristoteles