Organisaties

Is de dynamiek in jouw team een uitdaging?
Een prettige samenwerking kan een hele uitdaging zijn. Vooral wanneer visie, rollen en taken nog onduidelijk zijn. Ook persoonlijke belangen, verschillen in waarden kunnen teamwerk beïnvloeden. Er ontstaan eilandjes en kwaliteiten worden onvoldoende benut.
Beperkt teamwerk betekent ruis, misverstanden, spanningen en zelfs verzuim. Hierdoor ontstaan klachten, ontevreden cliënten en medewerkers en daardoor hoge coördinatie kosten.

Benut verschillen
Samenwerking gaat over inspiratie, behulpzaamheid, gelijkwaardigheid en discipline. Maar ook over botsingen, conflicten en irritaties. Teamleden zijn zich soms onvoldoende bewust van hun kwaliteiten en hoe ze die kunnen inzetten. Anderzijds (her)kennen ze kwaliteiten van collega’s lang niet altijd. Wel weten ze waar ze zich aan storen en waar het team op vastloopt. Dit is meestal veroorzaakt doordat een bepaalde kwaliteit niet of juist teveel wordt ingezet.
De kunst is om het goede (of positieve) te ontdekken en het samenspel te versterken. Als teamcoach leg ik de nadruk op een leerzaam en plezierig proces zodat teamleden zich gezien en gehoord voelen.

Traject teamcoaching
Voor een traject bespreek ik met de manager en enkele teamleden de context en wat zij willen bereiken. Soms is een scan nodig om duidelijk vast te stellen wat nodig is.
Onderdelen zijn meestal:

  • waar sta je op dit moment?
  • waar wil je naar toe?
  • hoe gaan we daar komen?
  • waar moeten we aan werken?

Na overeenstemming over de aanpak wordt een teamtraject gestart.
Om inzicht te krijgen in de diverse communicatiestijlen kan ik een test DISC inzetten waarbij gedrags- en voorkeursstijlen zichtbaar worden. Want hoe beter je jezelf kent, hoe gemakkelijker je in een team kunt functioneren en hoe effectiever jij en jouw team kan zijn.

Als teamcoach ben ik laagdrempelig en tegelijkertijd houd ik afstand zodat ik het geheel blijf zien. Ik ben positief confronterend, stimuleer een aanspreekcultuur en maak patronen bespreekbaar. Hierdoor ontstaat ruimte en beweging, maar ook focus en structuur. Ik werk altijd met zowel het team als de leidinggevende zodat de leidinggevende kan zorgen voor continuïteit en borging.  Ik neem niet het werk van de manager over.

Thema’s die vaak terugkomen:

 • Communicatie: delen van de visie, de bedoeling, luisteren naar behoeften, helderheid over ieders bijdrage en verwachtingen
 • Samenwerking: wat zijn de rollen, taken en hoe kunnen we deze verbinden om tot resultaten te komen
 • Uitwisselen van kwaliteiten en gedragsvoorkeuren en de wisselwerking hiervan
 • Werken met een teamplan, prioriteren en bewaken van de voortgang PDCA cirkel
 • Persoonlijk leiderschap: eigen regie nemen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Tijdens het traject is er regelmatig contact met de opdrachtgever over de voortgang. Het tijdspad is afhankelijk van de teamvraag en kan teamsessies, interviews, teamscan, individuele coaching, coaching on the job en/of training competenties omvatten.

Teamcoach als gesprekspartner voor manager
Thema’s waarvoor managers mij benaderen zijn:

 • Hoe zorg ik voor meer eigenaarschap en betrokkenheid?
 • Hoe zorg ik dat het beleid aansluit op de praktijk en andersom?
 • Hoe kan ik de teams helpen om meer structuur en overzicht te krijgen?
 • Hoe zorg ik voor goede besluitvorming en commitment in de teams?
 • Hoe houd ik zelf de regie ondanks de waan van de dag?
 • Hoe kan ik meer grip krijgen op de teamdynamiek?

Interim Coach kwaliteitstraject zorgorganisatie 
Voor diverse organisaties Langdurige zorg ben ik werkzaam als Coach Waardigheid & Trots.
Waardigheid &Trots is een programma van het ministerie van VWS voor organisaties in de zorg, gericht op ontwikkeling en borging van van kwaliteit:

 • Optimale samenwerking tussen cliënt, naasten/familie en zorgverlener.
 • Kwaliteit van zorg
 • Goed werkgeverschap vanuit verbindende communicatie

Ben je op zoek naar een coach, een teamcoach of gesprekspartner met wie je de verandering wilt bespreken en aanpakken?

                                                        Neem vrijblijvend contact op. Mobiel 06 10521745.