Werkwijze

Werkwijze  

Ik hecht veel belang aan versterking van zelfvertrouwen, autonomie en zelfoplossend vermogen. Ik gun je je proces in jouw tempo en jouw ont – wikkeling. Vanuit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk dit is. Ik geloof oprecht in de wijsheid, de kracht en de creativiteit van ieder mens.

Mijn stijl van coachen is integraal, effectief en de kern/essentie rakend. Geen lange trajecten en geen ´kunstjes’. Als coach combineer ik echtheid, creativiteit, helderheid en intuïtie in mijn begeleiding.

Ik stimuleer je om opgedane inzichten, leerervaringen en vaardigheden in de praktijk toe te passen en om er mee te gaan experimenteren. Ik ondersteun bij het concretiseren van deze voornemens/ intenties om jouw doelstellingen stapsgewijs te managen en te realiseren. Mijn ervaring is dat het experimenteren met concrete acties het zelfvertrouwen vergroot.

Diverse methodieken
Naast diverse gesprekstechnieken werk ik met werkvormen als:

Visualisatie, NLP, Inquiry methode

Lichaamswerk, ademhalings- en ontspanningsoefeningen

Loopbaan werkvormen; keuzekruispunt, loopbaanwaarden, levenslijn, overtuigingen

Kernkwadranten, DISC profiel

Werken met diverse kanten in jezelf, vergelijkbaar met Voice Dialogue 

Bij teamcoaching werk ik met diverse modellen o.a. het model Teamontwikkelruimte van K. Derksen, teamdoelmatigheidsmodel en vooral met het team als een systeem. De kern hiervan is dat er naar het grotere geheel wordt gekeken en naar de samenhang van de onderdelen van het systeem. 

Inspiratie
Vele schrijvers maar met name de volgende schrijvers hebben mij geïnspireerd:
MCKay & Patrick                   Zelfvertrouwen
Hal & Sidra Stone                  Thuiskomen in  jezelf
Jean Shinoda Bolen              Godinnen in elke vrouw
Ingeborg Bosch                      Illusies
Eckhart Tolle                          De kracht van het nu
Daniel Ofman                         Bezieling en kwaliteit in organisaties
Stephen Covey                        De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Wouter Hart                           Anders vasthouden