Van keuzestress naar beslissen

De verpleegkundige Bronnie Ware deelde haar inzichten over datgene waar mensen op hun sterfbed het meest spijt van hebben in haar boek The Top Five Regrets of the Dying (Ware, 2011). Op nummer 1 staat: ‘Ik zou willen dat ik de moed had gehad om een leven te leiden op mijn eigen manier waarbij ik trouw was aan mezelf – niet het leven dat anderen van me verwachtten.’

In een keuzeproces zijn er ongetwijfeld momenten van twijfel. Op zo’n moment is het belangrijk het doel helder voor ogen te houden en te checken wat de feiten zijn en of het nog steeds klopt met wat je wilt en past bij jouw waarden en drijfveren.

 Factoren die van invloed kunnen zijn op het kunnen kiezen:

 • praktische hindernissen (geld, gezin, arbeidsmarkt)
 • heel veel en hele hoge eisen stellen. Echter, goed genoeg is beter dan perfect
 • fatalisme, denken dat iets voor jou niet is weggelegd. Vraag na, is dat echt zo?
 • bang zijn voor de foute keuze. Dit komt veel voor. Besef dat niet kiezen ook een keuze is en vaak niet een hele goede. Herinner jezelf er bovendien aan dat een keuze meestal niet voor eeuwig is. Je kunt er altijd op terugkomen als je achteraf ziet dat dit niet de ideale keuze  voor je is.
 • zekerheid willen. Bij het maken van keuzes is die zekerheid er nooit. Wat de juiste keuze is, hangt af van jouw voorkeuren en die zijn  heel persoonlijk. Wat voor jou een goede keuze is, hoeft voor een ander niet de goede keuze te zijn.
 •  niet willen kiezen (eigenlijk iets anders willen)
 • anderen voor je laten kiezen. Je laat je beïnvloeden door anderen of door bijvoorbeeld status
 • ervan uitgaan dat alleen de beste keuze goed genoeg is
 • eerst alles moeten weten over alles, voordat je kiest

‘De meeste beperkingen zijn beperkingen die mensen zichzelf opleggen en laten opleggen, onder andere door te denken dat ze machteloos zijn’ (bron: D. Ofman).

Keuze en intuïtie

Bij het maken van een keuze is er vaak niet echt sprake van een oplossing, maar eerder van een sterk gevoel dat een van de keuzes de beste is. Het is de kunst om daarop te vertrouwen. Neem altijd een moment tussen je eerste ingeving en actie.

Leer herkennen of je eerste ingevingen vanuit verlangen komen of gedreven worden door angst of ongeduld. Het verschil tussen angst-gedreven en verlangen-gedreven keuzes is fysiek voelbaar.

Geeft de keuze, hoe ingrijpend ook, een gevoel van ruimte in je borstkas of juist een vernauwing? Verruiming wijst erop dat het klopt!

Kom je er niet uit? Schakel dan iemand in om jou te begeleiden in het maken van jouw keuze.   

Of neem met mij contact op, 06-10521745 / info@vanrooijencoaching.nl

Goede zorg is ook werk maken van welzijn

“WELZIJN? Wat dat is? Of bedoel je gewoon dat iemand lekker in zijn vel zit?”  Welzijn is zo logisch en kan niemand onbelangrijk vinden. Om voor iedere bewoner te bepalen wat belangrijk is, blijkt in de praktijk toch best lastig.  

Iedereen heeft andere dingen nodig om zich goed te voelen 

Samen met coach Danja van der Meer ben ik dieper in ‘de gebieden van welzijn’ gedoken voor het project Persoonsgerichte Zorg en Welzijn in het programma van Waardigheid en Trots bij de Stichting Coloriet in Flevoland.  In gesprekken met bewoners en familie vertelden zij wat belangrijk voor hen is om zich goed te voelen. Voor de één is lekker eten het allerbelangrijkste in de wereld. Voor de ander is het belangrijk om naar buiten te kunnen, en vrij te zijn om te gaan en staan waar hij wil. 

In de praktijk blijkt het lastig te zijn voor zorgteams om welzijn voldoende prioriteit te geven.  Dat heeft verschillende oorzaken. Vroeger keken we bijvoorbeeld ‘medisch en klinisch’ naar de bewoner en werden de taken strak verdeeld.  Zie verder het artikel van Danja van der Meer, Leny van Rooijen en Corina Ros waarin de achtergrond van de aanpak, uitleg over het inzetten van de methode en de randvoorwaarden beschreven worden. https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2022/04/Inspiratiebox-methodisch-werken-Coloriet-Goede-zorg-is-ook-werk-maken-van-welzijn.pdf

Methodiek 6 kamers van Welzijn.

Onze ervaringen hebben geleid tot het ontwikkelen van een methodiek 6 Kamers van WelzijnDeze kan gebruikt worden door zorgteams, eerste contactverzorgers, coaches welzijn om samen met de bewoner en/of het netwerk het welbevinden van de bewoner bespreekbaar te maken. En op basis hiervan persoonlijke welzijnsdoelen te formuleren. De Kamers zijn:

 1. Lichamelijk welbevinden
 2. Vitaliteit
 3. Emotioneel welbevinden
 4. Sociaal welbevinden
 5. Eigen regie en zeggenschap
 6. Zingeving  zie ook illustratie https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2022/04/Inspiratiebox-methodisch-werken-illustratie-Huize-welzijn-scaled.jpg

Voor de overzichtstabel met de beschrijving van de 6 kamers van Huize Welzijn, zie https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2022/04/Inspiratiebox-methodisch-werken-6-Kamers-van-Huize-Welzijn.pdf

 Wat levert het op? 

 • Geeft inzicht is de gebieden van het welbevinden van de bewoner die om aandacht vragen
 • Biedt een concreet vertrekpunt om gezamenlijk met zorgteam, familie, netwerk en vrijwilligers een invulling te geven aan het persoonlijke welbevinden van bewoners.

Meer weten of behoefte aan ondersteuning? Mail naar info@vanrooijencoaching.nl of neem telefonisch contact op voor een oriënterend gesprek 06-10521745 

 

 

Subsidie voor vitaal houden van werknemers

Subsidiemogelijkheden voor projecten gezond en vitaal

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 12,5 miljoen euro vrij voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. In september start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’.
De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen ze plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.

Lees meer

Ontmoetingen tussen stadse boerendochters

Ontmoetingen tussen stadse boerendochters

Ontmoetingen tussen stadse boerendochters d.d. 18 maart

Feest van herkenning 

‘Rijdend van Arnhem naar Nijmegen realiseer ik mij ineens dat ik niet alleen op weg ben naar collega – coach Lidia maar ook naar een boerendochter. Zal zij ook al vroeg uit huis zijn gegaan en met vallen en opstaan haar levensweg hebben bewandeld? Zoveel verhalen, zoveel herinneringen, zoveel levensthema’s. Wat een feest van herkenning!’ Leny

‘Mijn hele leven voel ik enorme verwantschap met boerendochters, maar Leny wakkerde het vuurtje aan om breder en dieper te kijken naar hoe de boerderij nog altijd ‘meedoet’ in mijn leven en werk. Puzzelstukjes vallen op hun plek, ik verslind het boek “Van het erf af” en kijk er naar uit om met andere boerendochters hierover te delen’.    Lidia Lees meer