Werkstress? Nu tot 1 januari 20% korting op een coach traject

Naast werk, persoonlijke omstandigheden, speelt de persoonlijkheid ook een rol bij werkdruk. Door inzicht te krijgen in jouw voorkeursstijlen en ideale werkomgeving, herken je eerder signalen en kun je beter omgaan met stress en stressreacties om langdurige stress te voorkomen. Nu in de Awareness maand tot 1 januari 20% korting op een traject van 3 gesprekken incl. een DISC persoonlijkheidsprofiel. nobco-awareness-maand-factsheet-werkstress (1)

Subsidie voor vitaal houden van werknemers

Subsidiemogelijkheden voor projecten gezond en vitaal

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 12,5 miljoen euro vrij voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. In september start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’.
De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen ze plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.

Lees meer